Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 1-20 ซับไทย ยังไม่จบ

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว

เรื่องย่อ Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ชายลึกลับชื่อแบ็คเครื่องปรับอากาศโรว์แสดงตัวขึ้นที่บริเวณรอบๆลิงกาลินด์ เมื่อสูญเสียความจำทั้งสิ้นเขาก็เลยไปไกลกว่ากำแพงเพื่อจะฟื้นคืนมา กลับมีความเกี่ยวข้องกับความไม่ลงรอยกัน Lingalind ถูกล้อมด้วยกำแพง กำแพงครอบคลุมป้องกันปลูกฝังและจากนั้นก็บำรุงแผ่นดิน Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว กำแพงเป็นพระผู้เป็นเจ้า วันหนึ่งใน Edger หมู่บ้านปริมณฑลชายลึกลับชื่อ Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว แสดงตัวขึ้น Arrow ปราศจากความทรงจำ แต่ว่าเขาอ้างถึงว่าทั้งปวงที่เขาทราบก็คือ“ ฉันมาจากนอกกำแพง” เครื่องปรับอากาศโรว์มานะที่จะก้าวผ่านกำแพงเพื่อฟื้นความจำ กลับถูกดึงไปสู่การขัดกันกาลครั้งหนึ่ง